Geschriften

Zie voor een verdere verdieping in de visie van Homan (2005, 2013):

  • Thijs Homan (2005). Organisatiedynamica - Theorie en praktijk van organisatieverandering. Den Haag: Sdu uitgevers.
  • Thijs Homan (2013). Het et-ceteraprincipe - Een nieuw perspectief op organisatieontwikkeling. Den Haag: Academic Service.

Voor het concept van de lerende organisatie, zie Argyris (1970) en Argyris en Schön (1978):

  • Argyris, C. (1970). Intervention theory & method. A behavioral science view. Reading MA: Addison-Wesley.
  • Argyris, C., & Schön, D.A. (1978). Organizational Learning - A Theory of Action Perspective. Reading MA: Addison-Wesley.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn