Onderzoek, advies en begeleiding

Mijn organisatieadvieswerk doe ik in veel verschijningsvormen: ik maak diagnoses van organisatievraagstukken, voer beleidsonderzoeken uit en geef realistische adviezen. Veelal begeleid ik ook de verdere organisatieontwikkeling, bijvoorbeeld via sparringsessies met bestuurders, het coachen van het management, of het begeleiden van teams en individuele professionals in hun rolontwikkeling. Zo combineer ik de onderzoeks- en adviesrol en de rol als coach. Voorbeelden van dit werk staan bij opdrachten.

devaan

Ervaring, kennis en vertrouwen

Na een loopbaan bij verschillende organisaties, voer ik mijn praktijk nu ruim 15 jaar. Het blijkt, dat ik vooral gevraagd wordt om mijn kennis, kunde en ervaring op het gebied van onderzoek, organisatiecultuur en het begeleiden van complexe processen van organisatieontwikkeling. Ik typeer mezelf als een goed luisteraar, observator en analyticus, die in organisaties snel werkculturen en vraagstukken kan lezen en effectieve interventievoorstellen kan doen. Verder versta ik de kunst van het ontspannen en effectief modereren van bijeenkomsten van allerlei aard en vorm.Voor een meer gedetailleerd profiel klik hier.

Anderen kwalificeren mij als ‘een ervaren adviseur op het hoogste niveau, een verbinder, een sterk communicator en iemand die in staat is vertrouwen te geven en in vertrouwen genomen te worden.’

Verdieping

Mijn langjarige werk als adviseur leidde enige jaren geleden tot een promotiestudie aan Nyenrode Business Universiteit over de rol van de politieke dimensie in het organisatieleven (zie visie). Ik rondde de studie in 2013 af met een openbare verdediging en ontwikkel het gedachtengoed momenteel verder. Ik doe dit onder meer in Nyenrode-verband en met collega-adviseurs. De verbinding tussen mijn advieswerk en wetenschappelijk werk, leveren een rijk pallet aan inzichten en interventiemogelijkheden op. Dit is vooral van waarde in situaties van weerbarstige management- en verandervraagstukken.

Samenwerking

Om geïnspireerd te blijven en mijn professionaliteit verder te ontwikkelen, werk ik ook veel samen met anderen. Vaak gebeurt dit in het kader van een opdracht met collega-adviseurs. Enkele samenwerkingsverbanden zijn structureler van aard. Zo is er de verbinding met Nyenrode Business Universiteit, waar ik gastlector en research fellow ben. Daarnaast ben ik als geassocieerd partner verbonden aan Van de Bunt Adviseurs. Zie verder verbindingen.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn