Het publieke en private domein

Om een nader beeld te krijgen van mijn werk, schets ik hieronder kort de werkgebieden waarin ik actief ben. Ook beschrijf ik beknopt enkele lopende en afgeronde opdrachten. Ik vul deze minicases regelmatig aan. Het aantal opdrachten dat ik in de achterliggende jaren heb uitgevoerd is groot. Daarom beschrijf ik ook kort enkele projecten die al wat langer geleden zijn uitgevoerd, maar die een goed beeld geven van mijn werk.

opdrachten

Werkgebieden en opdrachtgevers

Ik werk voor zowel de private als de (semi)publieke sector. In de private sector werk ik - en heb ik gewerkt - voor onder meer Philips DAP, Royal Wessanen, Heineken, Scania, Robert Half International, HTM en de Etam Groep. In de (semi)publieke sector zijn dit onder meer ministeries, provincies, gemeenten en organisaties zoals de Raad voor de Kinderbescherming, het Schadefonds Geweldmisdrijven, en de Dopingautoriteit.

Ik werk veel samen met andere hooggekwalificeerde professionals. Soms is er specifieke deskundigheid nodig, soms leidt getweeën of als team opereren tot betere opdrachtresultaten.

In het (semi)publieke domein ligt een accent van werken op het justitiële gebied (Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, het gevangeniswezen, een TBS-kliniek) en de gezondheidszorg (Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb, Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, PAOFarmacie). Een volledige lijst van de opdrachtgevers vindt u hier.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn