Een selectie van afgeronde projecten

Royal Wessanen

Het voedingsmiddelenconcern Royal Wessanen heeft de laatste jaren grote veranderingen doorgemaakt. Zowel in de structuur van de onderneming, als rond het strategisch in lijn brengen en herpositioneren van de onderneming. Hierbij waren duurzaamheid en het ontwikkelen en verkopen van gezonde, natuurlijke voedingsmiddelen sleutelwoorden. Het concern wil op dit gebied de Europese leider worden. Royal Wessanen heeft in deze lijn een groot aantal merken ontwikkeld, waaronder Zonnatura. De producten worden afgezet via supermarkten en gezondheidswinkels in Frankrijk, de Benelux, Groot Brittannië, Duitsland en Italië.
Om de implicaties van de nieuwe strategische koers van de onderneming te verhelderen en doordenken, heb ik samen met adviseur Daan Fröger (SMLXL) een serie internationale conferenties voor de top honderd-managers ontwikkeld, georganiseerd en geleid. De meerdaagse bijeenkomsten vonden plaats in onder meer Berlijn en Marseille.

Jeugdbescherming Regio Amsterdam

Het toenmalige Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam bevond zich enige jaren geleden in een dynamische periode van verandering. Onder het gesternte van een niet optimaal functionerende organisatie een de aanstaande jeugdzorgtransitie, werd een ambitieus veranderplan opgesteld. Dit behelsde aan de ene kant het realiseren van een meer efficiënt bestuurde organisatie, maar vooral ook moest de verandering - die gedreven werd door een gezinsgerichte werkvisie en een verbetering van de werkprocessen - leiden tot een organisatie met professionals, die effectiever in de bres konden staan voor kinderen in de knel.
In deze fase van verandering heb ik bijdragen geleverd met organisatie- en communicatieadviezen, met ondersteuning en begeleiding van regiomanagers en met het uitvoeren van concrete projecten, zoals het ontwikkelen van symposia, communicatiemiddelen (zie Kevin) en trainingen in ‘overtuigend verhalen.

Scania

Scania is een producent van zware bedrijfsauto's, bussen en industrie- en scheepsmotoren. De grootste Scaniafabriek ter wereld staat in Zwolle en er zijn 50 verkoop- en servicevestigingen door heel Nederland. Bij Scania werken zo’n 2.500 mensen.
Enige jaren geleden bevond de organisatie zich in een proces van herstructurering en verbetering. Met Daan Fröger (SMLXL) heb ik voor de onderneming een bijzonder cultuurveranderingsproject opgezet en uitgevoerd. Scania wilde de kernwaarden onderstrepen, de teamspirit bevorderen en een verbeterproces in gang zetten. We maakten een procesontwerp met verschillende testen, oefeningen, simulaties en andere activiteiten. We noemden het project The Winning Team. Medewerkers werden opgedeeld in teams en er werd gestreden om de beste resultaten in de verschillende acties. Dit leidde tot een energieke veranderhouding en concrete werkverbeteringen. Met onder meer een rally, een quiz en een filmopdracht, werd ook veel plezier gemaakt.

Robert Half International

Communicatieadviezen, mediatraining, crisiswoordvoering en presentatietraining voor directieleden.

Openbaar Ministerie

Het begeleiden en versterken van het managementteam van het Parket Generaal op de aspecten samenwerking en synergie.

Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb

Het uitvoeren van een evaluatieonderzoek, inclusief advies, over de verbetering van een geneesmiddelmonitorsysteem.

Een goed gesprek

U kent ze vast, weerbarstige organisatievraagstukken: een ingrijpende verandering, ondermaats leiderschap, te veel gedoe in uw organisatie, waardoor u niet verder lijkt te komen. En dan zijn er ook nog uw baas, de OR, de media.

Zulke situaties zijn me niet vreemd. Een half uur van uw tijd is voldoende voor een verkennend analyserend gesprek met aanpakmogelijkheden. U weet dan snel of ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

  • 06-50454087
  • LinkedIn